Cursuri Engleza Iasi

Cursurile Better English sunt personalizate 100%, concepute şi furnizate prin metoda Active Learning (învăţare activă), axate pe comunicare, interactivitate, îmbunătăţirea rapidă şi vizibilă a vocabularului cursantului, simulând situaţii reale de viaţă, într-o manieră antrenantă şi dinamică, bazată pe tehnici şi materiale moderne, eficiente.

Pentru eficiență maximă, se lucrează doar în grupe restrânse (2-4 persoane) sau one-to-one (1 cursant – profesor).

Cursurile se desfăşoară face-to-face sau online.

ETAPE ÎN DERULAREA CURSURILOR

Etapa 1: Placement test – testare scrisă şi orală – evaluarea iniţială a cursanţilor şi împărţirea lor pe grupe în funcţie de nivel, obiective, program de lucru, domeniu de activitate, departament.

Etapa 2:  Alegerea materialelor de studiu optime, în urma analizării necesităţilor de comunicare ale viitorilor cursanţi şi conceperea unui curs pliat pe aceste nevoi.

Etapa 3: Predarea efectivă a cursurilor şi monitorizarea acestora, evaluări periodice ale cunoştinţelor, riguroase şi constructive, feedback constant din partea ambelor părţi: trainer <-> cursant (cursanţii completează chestionare dedicate acestui scop, fiind încurajaţi să ofere sugestii pe toata durata trainingului).

În cazul cursurilor corporate – raportări periodice către departamentul HR privind prezenţa la curs precum şi progresul înregistrat.

Etapa 4: Sesiuni de recapitulare şi consolidare a cunoştinţelor şi testări finale.

Etapa 5: Feedback final.

CURSURI

Engleza generală / General English

Cursuri dedicate celor care vor să înveţe sau să işi perfecţioneze limba engleză, structurate pe şase nivele, conform Cadrului Comun de Referinţă European: Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced.

Engleza de afaceri / English for Business

Cursuri pentru profesioniştii care vor să îşi îmbunătăţească abilităţile de comunicare în limba engleză într-un context business.

Prin ce diferă aceste cursuri de cele de engleză generală?

 • Se axează pe teme de afaceri.
 • Extind vocabularul specializat de afaceri.
 • Îmbunătăţesc abilitătile de ascultare, citire, scriere şi conversaţie în context business.
 • Dezvoltă abilităţile soft (soft skills) esenţiale în mediul de afaceri: prezentări, negocieri, comunicare asertivă, comunicare interculturală.

Curs de pregătire pentru IELTS / English for IELTS

IELTS (International English Language Testing System) este un test internaţional, structurat pe cele patru abilităţi lingvistice – ascultare, citire (receptive skills), scriere şi vorbire (productive skills), care măsoară capacitatea de a comunica în engleză a celor care intenţionează să studieze sau să lucreze în locaţii în care limba engleză este limba de comunicare.
Alte informaţii: http://www.ielts.org/

Avantajele testului IELTS:  

 • înlocuieşte proba de evaluare a competenţelor în limba engleză la examenul de bacalaureat, oferind elevilor posibilitatea ca în clasa a XIIa să se concentreze pe celelalte probe de examen;
 • este recunoscut internaţional  de tot mai multe instituţii academice în care limba de predare este engleza;
 • este o dovadă a nivelului de limba engleză cunoscută, reprezentând un plus pe CV-urile celor care doresc să lucreze în companii multinaţionale.

Cursuri Cambridge / English for Cambridge Exams

Cursuri de pregătire pentru examenele Cambridge, care pun accent pe tipsuri şi strategii în abordarea probelor, pregătindu-i pe participanţi în vederea înţelegerii şi a trecerii lor cu brio. Cursurile includ simulări gratuite pentru examene.

Avantajele unui certificat Cambridge:

 • înlocuieşte proba de evaluare a competenţelor în limba engleză la examenul de bacalaureat, oferind elevilor posibilitatea ca în clasa a XIIa să se concentreze pe celelalte probe de examen;
 • este recunoscut internaţional şi are valabilitate nelimitată;
 • este recunoscut la admitere în facultăţi din întreaga lume;
 • reprezintă dovada cunoaşterii la un nivel avansat a limbii engleze pentru cei ambiţioşi, care îşi doresc o  carieră în companii multinaţionale, constituind un real avantaj la angajare.

CURS DE CONVERSAȚIE BETTER ENGLISH

Exersează-ți engleza într-un mediu plăcut și relaxant, alături de un profesor talentat și foarte bine pregătit!

Vrei să îți exprimi ideile fluent și elegant, să poți spune exact ce gândești și ce simți, cu deplină ușurință – aceasta e cea mai mare provocare și, în același timp, plăcere atunci cand vorbești o limbă străină. Dar lipsa de exercițiu în situații reale și teama de ridicol îți stau in cale.

Ai un vocabular destul de bogat și stăpânești bine și gramatica limbii engleze, însă, pentru a trece cu brio de o discuție liberă, s-ar putea să mai ai nevoie de câteva ingrediente.

Descoperă-le la clubul de conversație Better English, unde, prin activități de comunicare pe diverse teme, vei dobândi naturalețe și fluență în vorbire, îți vei îmbunătăți pronunția și îți vei îmbogăți vocabularul.

Detalii organizatorice:

 • Cursul de conversație în engleză se desfășoară pe tot parcursul anului, în 3 module.
 • Un modul cuprinde 12 ședințe de 2 ore fiecare.
 • Grupe restrânse – maximum 4 persoane.
 • Nivel A2-B1 / B1-B2

AUDIT LINGVISTIC

Într-o lume globalizată, în care comunicarea este cheia succesului, cunoașterea limbii engleze constituie o componentă cheie a mediului de afaceri. Prin urmare, este foarte util pentru un manager să aibă o imagine clară și exactă asupra nivelului de limba engleză atât al angajaților deja existenți, cât și a candidaților pe posturile vacante.

Prin serviciile de audit lingvistic oferite, Better English vine în sprijinul companiilor care doresc testarea profesionistă a cunoștințelor de limba engleză a angajaților/potențialilor angajați, alăturându-se astfel departamentelor de resurse umane în procesul de recrutare și evaluare.

Auditul lingvistic poate fi realizat:

 • la nivelul întregii companii;
 • departamental;
 • concentrat pe un anumit grup de angajați sau individualizat.

ETAPELE AUDITULUI LINGVISTIC 

Etapa 1: Înțelegerea modului de funcționare a companiei, a obiectivelor sale pe termen lung și analizarea nevoii de cunoaștere a limbii engleze în cadrul companiei.

Etapa 2: Analizarea nevoii specifice de cunoaștere a limbii engleze de către angajat/candidat pe postul respectiv.

Etapa 3: Evaluarea competențelor lingvistice – testare orală și scrisă. Testele sunt concepute în conformitate cu standardele internaționale (Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine) și respectă cerințele acestora.

Etapa 4: Raportarea detaliată și complexă a rezultatelor către departamentul de resurse umane.